Învăţare universală de design pentru dumneavoastră

CONTEXT & PROIECT

Integrarea utilizării educaţiei incluzive a devenit un obiectiv important în numeroase ţări ale Uniunii Europene. Acestea şi-au adaptat practicile şi serviciile de asistenţă în vederea îmbunătăţirii calităţii incluziunii în domeniul educaţiei. La fel ca în multe ţări europene, este necesară existenţa serviciilor de sprijin. Printre aceste servicii de sprijin în educaţia incluzivă, se numără şi modelul sălii multifuncţionale/centrelor de resursă (Resource Rooms), larg utilizat în şcoli. Cu toate acestea, cadrele didactice care nu au pregătire în domeniul educaţiei speciale, dar care activează în acest sector au nevoie de sprijin pentru a oferi educaţie la toate nivelurile şi în funcţie de potenţialul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). Prin urmare, este necesar să se facă o serie de îmbunătăţiri atât din partea cadrelor didactice, cât şi în cadrul programelor ce urmează a fi implementate.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul UDL4U își propune să crească calitatea serviciilor de educație prin planificarea activităților precum organizarea de ateliere de lucru pentru identificarea nevoilor și problemelor; organizarea mobilității pentru a vedea soluţiile oferite de țările partenere ale proiectului; să dezvolte o serie de activități de dezvoltare a standardelor pentru a măsura calitatea modelului RR; dezvoltarea programului de formare generală a profesorilor (GET), denumit GETInvolved, bazat pe principiile Designului universal pentru învățare (UDL); organizarea unui congres internațional.

1


Calificări profesionale îmbunătățite ale profesorilor care practică modelul RR printr-un program de educație și formare

2

Formarea cadrelor didactice prin noi metode, tehnici și abordări pentru a oferi educație standard europeană copiilor cu nevoi speciale

3


A stabilit metode de predare inovatoare, cum ar fi teatrul creativ, precum și metode științifice utilizate în domeniul educației speciale.

Informați-vă

Descărcați pliantul proiectului

PARTENERI

Proiectul UDL4U este compus din 8 parteneri din diferite ţări europene.

GRUP ŢINTĂ

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă profesori din învăţământul de masă, personal care lucrează cu elevi cu CES în RR. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pregătirea profesională a cadrelor didactice din învățământul general pe parcursul a 5 zile. Acestia vor urma instruirea în Franța, la Bastia, cu partenerul principal în învățarea universală. Când acești profesori ai personalului vor finaliza formarea, vor fi mentori și vor fi responsabili pentru formarea a cel puțin 600 de profesori de educație generală din țara lor la nivel local. Ei vor fi responsabili pentru a ajuta la pregătirea modulului de proiect și al manualului de practică. În acest scop, în timp ce stabilim participanții la formarea formatorilor, vom obține sprijinul autorităților regionale și locale din sectoarele partenere.