Evrensel Tasarımlı Ögrenme

İÇERİK & PROJESI

Nitelikli kapsayıcı eğitimin yaygın kullanımı, birçok AB ülkesinde önemli bir hedef haline gelmiştir. Kapsayıcı eğitim kalitelerini artırmak için destek hizmetlerini benimsemiş ve uyarlamışlardır. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, destek hizmetleri gereklidir. Kapsayıcı eğitimdeki bu destek hizmetleri arasında kaynak odası (RR) modeli okullarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu uygulamada hizmet veren özel eğitim alanında olmayan öğretmenler, özel gereksinimli öğrencilerin (SEN) potansiyeline göre her kademede eğitim verme konusunda desteğe ihtiyaç duymaktadır. Hem öğretmenlerin hem de uygulanacak programların doğasında bir takım iyileştirmelerden geçmek gereklidir.

Projenin Amaçları

UDL4U projesinin amacı;  ihtiyaçları ve sorunları belirlemek için atölye çalışmaları düzenlemek; projedeki ortak ülkelerin uygulamalarını yerinde görmek için hareketliliği organize etmek; RR modelinin kalitesini ölçebilen bir dizi standart geliştirme faaliyeti geliştirmek; Öğrenme için Evrensel Tasarım (UDL) ilkelerine dayalı, GETInvolved adlı genel eğitim öğretmeni (GET) eğitim programını geliştirmek; uluslararası bir kongre düzenlemektir.

1


Bir eğitim ve öğretim programı aracılığıyla RR modelini uygulayan öğretmenlerin mesleki niteliklerinin iyileştirilmesi

2

Özel ihtiyaçları olan çocuklara Avrupa standartlarında eğitim sağlamak için öğretmenleri yeni yöntem, teknik ve yaklaşımlarla eğitmek

3

Yaratıcı tiyatro gibi yenilikçi öğretim yöntemlerinin yanı sıra özel eğitim alanında kullanılan bilimsel yöntemleri kurdu.

Bilgilenmek

Proje broşürünü indirin

ORTAKLAR

UDL4U projesi, çeşitli ülkelerden 8 ortaktan oluşmaktadır.

HEDEF GRUP

Projenin hedef grupları, RR’de (kaynak odalarında) SEN (özel ihtiyaç öğrencileri) ile çalışan genel eğitim öğretmenleridir. Projenin en önemli parçalarından biri de genel eğitim öğretmen-personelinin 5 günlük mesleki eğitimidir. Eğitimi, evrensel tasarımlı öğrenmede lider ortağı Bastia Fransa’da alacaklardır. Bu öğretmen-personel eğitimi tamamladığında mentor olacak ve kendi ülkelerinde yerel olarak en az 600 genel eğitim öğretmeni yetiştirmekten sorumlu olacaklar. Bu öğretmenler ayrıca proje modülünü ve uygulama kitabını hazırlamakta sorumlu olacaklardır. Bu amaçla ToT (Eğitmcilerin Eğitimi) için katılımcıları belirlerken, ortak ülkelerdeki Bölgesel ve yerel Yönetimlerden destek alacağız.